Dla kogo jest ubezpieczenie cyber?

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE WSZYSTKICH BRANŻ
za wyjątkiem tych, którzy:

kontrolują ruch powietrzny

udostępniają Internet

udostępniają media społecznościowe

udostępniają treści pornograficzne

obsługują płatności na rzecz osób trzecich

windykują należności na zlecenie osób trzecich

tworzą oprogramowanie

stanowią centrum przetwarzania danych

produkują lub naprawiają sprzęt i komponenty elektroniczne

Co powinieneś zrobić?

Najpierw wypełnij poniższy formularz. Zawiera one zestaw niezbędnych pytań wymaganych do przygotowania wstępnej oferty ubezpieczenia.

Po otrzymaniu wypełnionego formularza niezwłocznie przygotujemy dla Twojej Firmy propozycję ubezpieczenia, którą otrzymasz na wskazany przez Ciebie adres e-mail wraz z rekomendacją najlepszej oferty.

USŁUGA JEST BEZPŁATNA, NAWET JEŚLI NIE WYBIERZESZ NASZEJ OFERTY.

Podejmujesz decyzję o ubezpieczeniu. Jeśli wybierzesz jedną z ofert aranżujemy dla Ciebie polisę i przesyłamy dokumenty.

Informacje o Twojej firmie

Przybliżona liczba osób fizycznych, których dane osobowe przechowujesz, uwzględniając pracowników, kontrahentów i osoby trzecie.
Łączna wartość przychodów brutto w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym. Jeśli dopiero rozpoczynasz/rozpocząłeś działalność, podaj wartość szacunkową.

Informacje na temat Twojej działalności gospodarczej

Zabezpieczenia systemu informatycznego, procedury, ochrona danych w Twojej firmie.

Jeśli zaznaczyłeś "nie" - nie będziemy w stanie przedstawić oferty.
Jeśli zaznaczyłeś "nie" - nie będziemy w stanie przedstawić oferty.
Jeśli zaznaczyłeś "nie" - nie będziemy w stanie przedstawić oferty.
Jeśli zaznaczyłeś "nie" - nie będziemy w stanie przedstawić oferty.
Zakłócenia sieci oznaczają wykrywalny błąd, zakłócenie lub pogorszenie funkcjonowania systemu informatycznego Twojej Firmy lub brak, ograniczenie lub utrudnienie możliwości używania lub dostępu do systemu informatycznego Twojej firmy lub jego zasobów cyfrowych.

Szkody i roszczenia

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Brokerska Janowski i Wspólnicy Sp. z o.o., ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki. Twoje dane przetwarzane są w celu pozyskania oferty od Ubezpieczycieli, zawarcia umowy oraz prawidłowej obsługi umowy ubezpieczenia. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub objętym Twoją zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi oraz realizacji zamówienia oraz bezpośredniego marketingu usług własnych Administratora danych serwisu Rodo2018.info.pl. Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz możesz żądać w każdym czasie ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i cofnięcia zgody na przetwarzanie. Twoje dane przetwarzane są przez okres współpracy z Kancelarią Brokerską Janowski i Wspólnicy Sp. z o.o., a w sytuacji jej zakończenia dane te są przechowywane przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa. Jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami prawa lub wyrażoną zgodą masz prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych